Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Toen mijn Vader besloot, om mij in de wereld te zenden, zond Hij mij zijn engel toe, met name Maria, om mij te ontvangen. En toen ik nederdaalde, kwam ik (bij haar) binnen door een oor, en trad naar buiten door het andere" x).

Dit geleidelijk overglijden naar essentieele Christelijke dogma's heeft natuurlijk niet weggenomen, dat nabijheid en invloed der Bogomilen in Konstantinopel door de orthodoxie als een smet en eene schande zijn gevoeld. Nadat keizer Alexis Komnenos (1081 —1118) met groote energie tegen de Bogomilen in Konstantinopel was opgetreden, en o.a. hun leiders in het openbaar had laten verbranden, (de krijgshaftige Armenische Paulikianen had hij nooit anders dan met list en overreding durven aangrijpen) werd zijn voorbeeld ook door naburige vorsten gevolgd. Vijftig jaren later liet de Groot-Zjoepan van Servië, Stephan Nemanja, de leiders der Servische Bogomilen gevangennemen, en voor een dramatisch geinsceneerde vergadering van patriarch en priesters, abten en monniken, gouverneurs en edelen verhooren. Het getuigenis eener adellijke verloofde tegen den ketter waarmede zij geloften gewisseld had: „ik ben geweest bij hen, die de wet overtreden, ik heb de waarheid gezien, n.1. dat zij den duivel dienen die tegen Gods glorie is opgestaan. Ik heb den geur van hunne afgoden niet kunnen verdragen, en ben gevlucht", vervulde de vergadering met verontwaardiging. Sommige leiders werden verbrand, anderen werd de tong uitgesneden, nog anderen werden verbannen. Ook in Bulgarije heeft de straffeloosheid der Bogomilen — na eene heerschappij van vijf eeuwen — een eind genomen op eene synode, die door tsaar Johannes Alexander omstreeks 1350 bijeengeroepen is, onder voorzitterschap van tsaar en patriarch. De laatste, Feodosiy, patriarch van Ternova,

x) „Kwam ik binnen door een oor", overeenkomstig een oud geloof. Uit mijn dossier citeer ik enkel uit de Hymnen van S. Ephraem Syricus: „Verbum ingressum erat per aurem et habitavit in utero. . . (Hymni dispersi XI, 6 in de uitgave en vertaling van Lamy.)

192

Sluiten