Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten, etc.) verluchten deze rol der Sophia in de monnikspiëteit. Overal waar de ziener het goddelijk inzicht bereikt, en de logoi, den zin van de prototypen der aardsche dingen schouwt, heeft hij zich met de Wijsheid Gods vereend. Om niet van ons onderwerp af te dwalen, zullen wij enkel maar eenige plaatsen aanhalen uit de geschriften van een theoloog, die in den Balkan heeft gearbeid, n.1. van Gregorios Sinaitès, een monnik die in het Sinai-klooster de tonsuur, op den Mont-Athos het groote Schema ontvangen heeft en in Bulgarije een klooster gesticht, en er de oude, beproefde aandachtsmethodes der monnikvroomheid heeft ingevoerd.

Wij bevinden ons hier in het centrum der Oost-Christelijke theurgie. In het gebed verdiept de mensch zich tot in zijn wezen, en wast samen met de Wijsheid Gods. „Het Gebed is.... de Wijsheid Gods" zegt Gregorios, „of nog liever het beginsel der Wijsheid zelf, de openbaring Gods" *). De Wijsheid wordt door Gods" zegt Gregorios, „of nog liever het beginsel der Wijsheid zelf, de openbaring Gods" -1). De Wijsheid wordt door den H. Geest geleid: „Volgens de theologen is de, door den H. Geest bewogen Wijsheid, de kracht van het geestelijk, zuiver en engelachtig gebed. Hierin is het teeken, dat de rede alles zonder vormen, weldra noch zichzelf noch iets anders meer ziet, maar vaak door het Licht aan de zinnen is ontrukt. Immers, de geest wordt dan onstoffelijk en lichtgelijk, op onzeggelijke wijs met God, in eenzelfden geest verbonden" 2).

1) IInu'iti'/i'i tört. . i (To(p(« Otov' /idXXov cfs ainoOotpCas <":oyOtov (paviq<a6iq,

2) So(p£a nvsvfiazoxivvixoq idxi, xctra xov$ Oto\óyov<s9 t] (fvva/tig xfe vo£Qd$, xai -KaOagd^f xeti ayytkixt}g TtQoOtvxii^' tö Otifitlov, iv tö> tv^tOOcu ó vov$ avti(fto§ 7iavxr\ ÓQaOOai, x«t tavxöv, gix\x& xi akXo tv xa%vxtixi fijjntov, ahka xai tcov al(s0»j6nav ftokXdxiq vnö xov (patxöq ixtivov OvOxtXkofuviov. 'O yciQ vov$ avko$ xat (f(oxotid^ xóxt yivtxai OtZi ccgQrfxcjg tiq tv nvivfia xoXkMfitvoe. (Capita valde utilia per acrostichidem disposita, c. 116).

233

Sluiten