Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geldgewin is een voorbijgaande eigenschap, een aansporing, en geheel afgezonderd van deze phase in hun ontwikkeling heeft hun werk een even geestelijk karakter of zelfs een geestelijker dan het werk van hen, die hun tijd verspillen met gebed en daardoor nuttig werk verzuimen.

Het zal duidelijk zijn, uit hetgeen is gezegd, dat voor zielegroei, zooals die door het evolutieproces wordt tot stand gebracht, handeling noodig is in het stoffelijk leven, gevolgd door overdenking tijdens den toestand na den dood .wanneer uit de lessen van het aardsche leven de leering wordt getrokken en geheel wordt ingeweven in het bewustzijn van het ego, ofschoon daar de ervaringen zelf worden vergeten —, zooals wij onze moeite bij het leeren van de tafels van vermenigvuldiging zijn vergeten, al is het vermogen om deze toe te passen gebleven.

Dit buitengewoon langzaam en vervelend proces past volkomen aan aan de behoeften van de groote massa; maar sommige ego's hebben niet genoeg aan de ondervindingen, welke gewoonlijk worden gegeven, omdat zij deze al volledig verwerkten, en vragen en verdienen ook een grooter doel voor hun energie. Naar hun geaardheid zijn deze in twee klassen te verdeelen.

De eene klasse, geleid door toewijding tot Christus, volgt eenvoudig de inspraak van het hart in haar liefdewerk voor haar medeschepselen — prachtige karakters, lichtbakens van liefde in een lijdende wereld, nooit bewogen door zelfzuchtige

Sluiten