Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duidt, en u daarvoor een bepaald bedrag vraagt, hij zich daarmede als een bedrieger doet kennen; uitleggingen om het te doen voorkomen, dat dit bedrag noodig is voor het koopen van bijzondere voorrechten en kenteekenen doen nog meer het bedriegelijke karakter van de orde uitkomen, want het zij nogmaals met den meesten nadruk gezegd: „Inwijding is geen uiterlijke plechtigheid, maar een innerlijke ervaring". Ik kan hier nog aan toevoegen, dat de Oudere Broeders van het Rozekruis in den Mystieken Tempel, waar ik het Licht ontving, het als een voorwaarde stelden, dat hun heilige wetenschap nimmer tegen geld mag worden afgewogen. Vrij had ik ontvangen en vrij werd ik uitgenoodigd te geven. Aan deze opdracht heb ik gevolg gegeven, zoowel naar den geest als naar de letter, zooals allen weten, die te maken hebben gehad met het Rozekruisers Genootschap.

Sluiten