Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III.

Het Sacrament van het Avondmaal.

Eerste gedeelte.

Om een duidelijk begrip te verkrijgen van de diepe en verreikende beteekenis van de wijze, waarop het Sacrament van het Avondmaal werd ingesteld, is het noodzakelijk om in beschouwing te nemen de ontwikkeling van onze planeet, die van den samengestelden mensch, de scheikundige samenstelling van het voedsel en haar invloed op de menschheid. Duidelijkheidshalve zullen wij hier in het kort de Rozekruisersleeringen over deze ingewikkelde vraagstukken herhalen. Zij zijn volledig verklaard in de Rozekruisers Cosmologie en in onze andere werken.

De Maagdelijke Geesten, die nu tezamen de menschheid vormen, begonnen hun pelgrimstocht door de stof in de ochtendschemering van den tijd, opdat door de wrijving en den weerstand van het concrete bestaan hun latente krachten zich zouden kunnen omzetten in bewegingsenergie en ten slotte in nuttige zielekracht. Drie achtereenvolgende

Sluiten