Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lingen door het water. Mozes roept hemel en aarde aan als getuigenis, dat hij voor hen heeft geplaatst de zegening en de vervloeking, vermaant hen om het goede te kiezen of de gevolgen te aanvaarden van hun handelingen, en verlaat hen dan.

Het verschijnsel van den regenboog stelt als voorwaarde, dat de zon dichtbij den horizon staat, hoe dichter hoe beter; bovendien moet de atmosfeer helder zijn met een donkere regenwolk in het aan de zon tegenovergestelde gedeelte des hemels. Wanneer onder zulke omstandigheden een toeschouwer met den rug naar de zon gekeerd staat, kan het zijn, dat hij de zonnestralen gebroken ziet in een regenboog door de regendroppels. In vroege Atlantische tijden, toen er nog geen regen was als nu en de dampkring een warme, vochtige mist was, waardoor de zon scheen als een van onze booglampen op een mistigen dag, was het verschijnsel van den regenboog een onmogelijkheid. Deze kon pas te voorschijn komen, toen de mist tot water was gecondenseerd, die de zeeën vormde en den dampkring helder achterliet, zooals beschreven wordt in het verhaal van Noach. Hierdoor kwam de wet van de wisselende kringloopen, die dag en nacht brengt, zomer en winter, in ononderbroken volgorde, en aan welke wet de mensch thans onderworpen is, sterker tot uitdrukking.

Noach verzorgde den wijnstok en verschafte een geest tot opwekking van den mensch. Aldus,

3

Sluiten