Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zullen dit het best begrijpen, als wij teruggaan in de geschiedenis van de menschheid en de ervaringen in beschouwing nemen van hen, die hebben gezondigd. Zij zullen ons tot een voorbeeld zijn van wat er kan gebeuren. Ten einde dit punt goed duidelijk te maken, zullen wij eenige van de Rozekruisersleeringen, die betrekking hebben op den oorsprong van de aarde en van den mensch in de herinnering moeten terugroepen. Drie groote perioden van ontwikkeling zijn ons tegenwoordig Aarde Tijdperk voorafgegaan. De Vader is de hoogste Ingewijde uit het Saturnus Tijdperk, die in het bijzonder inwonende is in de Geestelijke Zon. De Zoon, de kosmische Christus, is de hoogste Ingewijde van het Zonne Tijdperk, bewonende de Centrale Zon en van daaruit de planeten in hun banen leidende door een straal van Hemzelf, die tot den inwonenden geest wordt van iedere planeet, zoodra deze voldoende tot ontwikkeling is gekomen om zoo n groote Intelligentie te kunnen bevatten. Jehovah, de Heilige Geest, is de hoogste Ingewijde van het Maan Tijdperk en bewoont de stoffelijke, zichtbare zon. Hij is de bestuurder van de verschillende door sommige planeten afgeworpen manen, die ten doel hebben om de wezens, die achtergebleven zijn in den ontwikkelingsgang, een strengere tucht te geven onder een hardere wet ten einde hen daardoor zoo mogelijk tot ontwaking te brengen en aan te sporen om in de goede richting te gaan.

Wanneer wij de hemelruimte bestudeeren, be-

Sluiten