Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijk individu bevrijd worden van de banden van familie en verwantschap, vandaar dat Christus leerde: „Tenzij iemand vader en moeder verlaat, kan hij mijn discipel niet zijn. Hij moet uitgroeien boven het godsdienstige partijschap en boven het patriotisme en hij moet leeren om het den veel gesmaden en weinig begrepen Thomas Paine na te zeggen: „De wereld is mijn vaderland, en goed te doen is mijn godsdienst."

Christus bedoelde niet, dat wij degenen, die recht hebben op onze hulp en steun, in den steek moeten laten, maar wij moeten niet toelaten, dat onze persoonlijkheid wordt verdrukt uit eerbied voor familie-tradities en godsdienstige gebruiken.

Daarom kwam Hij „niet om den vrede te brengen, maar het zwaard". En terwijl de Oostersche godsdiensten het gebruik van den wijn tegengaan, was Christus' eerste wonder het veranderen van water in wijn. Het zwaard en de wijnkelk zijn de kenteekenen van den Christelijken godsdienst, want hiermede worden de natiën opgebroken en de individuen bevrijd. Regeeren door het volk, voor het volk, is een feit geworden in NoordWest Europa, waar de regeerders dat in hoofdzaak slechts in naam zijn.

Het aankweeken en onderhouden van den krijgshaftigen geest, die thans in Europa overheerscht is slechts middel tot een doel. De afgescheidenheid en verbrokkeling, die er het gevolg van is, moet plaats maken voor een sfeer van broederschap, zooals voorspeld is door Paine. Een

Sluiten