Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheel naar de bevelen van den groepgeest. Het mineraal heeft geen keuze of het wil kristalliseeren of niet; de roos is gedwongen om te bloeien; de leeuw is genoodzaakt om op roof uit te gaan; en in elk van deze gevallen wordt deze werkzaamheid geheel opgelegd door den groepgeest.

Maar de mensch is verschillend van zijn soortgenooten; wanneer wij den mensch willen bestudeeren, dan bevinden wij, dat ieder individu als het ware een soort is op zichzelf. Wat de een doet onder gegeven omstandigheden is nog volstrekt geen aanwijzing voor hetgeen een ander onder diezelfde omstandigheden zou doen; elk heeft zijn bijzondere sympathieën en antipathieën. Dit komt, omdat de mensch, zooals wij hem zien in de stoffelijke wereld, de uitdrukking is van een individueelen inwonenden geest, die schijnbaar vrij is in zijn doen en laten.

Maar het is een feit, dat de mensch niet zoo vrij is als het schijnt; alle bestudeerders van de menschelijke natuur hebben opgemerkt, dat bij bijzondere gebeurtenissen een groot aantal menschen zullen handelen alsof zij door één geest werden bestuurd. Het is ook gemakkelijk te zien, zonder het occultisme te hulp te roepen, dat de verschillende natiën bepaalde physische kenmerken hebben. Wij kennen allen de Duitsche, ransche, Engelsche, Italiaansche en Spaansche typen. Elk van deze natiën heeft kenmerken, welke verschillen van die van andere natiën, hetgeen een aanwijzing is, dat er een rasgeest moet

Sluiten