Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cosmos geen stilstand kan zijn, begint zij te ontaarden, totdat ten slotte de voeten zijn geworden van leem en dan is het noodzakelijk, dat zij wordt neergeslagen, opdat een andere beschaving op haar puinhoopen zal kunnen worden opgebouwd.

Maar keizerrijken komen niet ten val zonder sterke stoffelijke slagen en daarom wordt er, tegen den tijd, waarop de natie is gedoemd te vallen, een werktuig van den rasgeest van die natie daartoe opgeroepen. In het tiende en in het elfde hoofdstuk van Daniël wordt ons inzicht gegeven in de werking van het onzichtbare bestuur van de rasgeesten, de machten achter den troon. Daniël was zeer bedrukt en treurende van geest; hij vastte volle drie weken, biddende om licht, en aan het einde van dien tijd verscheen een aartsengel, een rasgeest, voor hem en sprak tot hem: „Vrees niet, Daniël, want van den eersten dag aan dat gij uw hart begaaft om te verstaan en om uzelven te verootmoedigen voor het aangezicht uws Gods, zijn uwe woorden gehoord, en om uwer woorden wil ben ik gekomen. Doch de Vorst des Koninkrijks van Perzië stond tegenover mij één en twintig dagen; en zie, Michaël, een van de eerste Vorsten kwam om mij te helpen en ik werd aldaar gelaten bij den Koning van Perzië." Nadat hij aan Daniël verklaard heeft, wat er zal gaan gebeuren, zegt hij: „Weet gij waarom ik tot u gekomen ben? Doch nu zal ik wederkeeren om te strijden tegen den Vorst der Perzen; en als ik zal uitgegaan zijn, zie, zoo zal de Vorst van Griekenland komen; en daar

Sluiten