Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er zijn ook deuren in het voorste deel van de sluis, die verhinderen, dat het water van het hooger gelegen deel van het kanaal zich met geweld in de sluis stort, deze in een oogenblik vult en het schip verplettert, krachtens diezelfde wet der zwaartekracht. Het is niettemin toch van boven, dat de kracht moet komen, wil het schip ooit tot het hoogere peil van de rivier of het kanaal worden opgeheven en om dit veilig te doen, wordt in de deuren van de sluis, die aan de bovenzijde zijn gelegen, dichtbij den bodem een opening vrijgemaakt, waardoor een kleine stroom water naar den bodem van de sluis wordt geleid, die het schip zeer langzaam en geleidelijk maar veilig omhoog heft tot het peil van de rivier boven de sluis. Wanneer datzelfde peil is bereikt, dan kunnen de deuren zonder eenig gevaar voor het schip worden geopend en dit kan zijn vaart voortzetten op het breede oppervlak van den hooger gelegen waterweg. Daarna wordt de sluis langzaam weer op het lagere niveau gebracht door het overtollige water te doen afvloeien naar het lager gelegen deel van de rivier, welks oppervlak daardoor rijst, ofschoon zeer weinig. De sluis is dan gereed om een volgend vaartuig omhoog te heffen.

Dit is, zooals in den aanvang reeds gezegd, een zeer belangwekkend en leerzaam proces, dat ons leert, hoe menschelijke bekwaamheid en vindingrijkheid de grootste moeilijkheden overwint door gebruik te maken van de krachten der natuur. Maar het is in geestelijken zin van nog veel grooter

12

Sluiten