Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De jaren om 1880, die een keerpunt zijn in menig opzicht in onze geschiedenis, tonen ook een vernieuwde opvoedkundige belangstelling. Geluk eerst, dan hij en De Raaf propageren hier in boek en tijdschrift het Herbartianisme. Zernicke geeft zijn Paedagogisch Woordenboek. Kxootsema, het eerste hoofd der school voor achterlijke en spraakgebrekkige kinderen introduceert hier de paedagogische pathologie. Een nieuwe geest ademt het vaktijdschrift voor Onderwijzers van Bigot, Schreuder en Holtzappel. Van Waayenburg wordt privaatdocent in de paedologie in A'dam. Het N. O. G. houdt vacantie-cursussen voor paedagogiek. Lem vertaalt Wundt. Heymans geeft een college experimentele psychologie voor onderwijzers in Groningen. Dr. J. H. Gunning Wzn. legt zijn rectoraat in Zwolle neer, gaat een poos in Jena studeren en vestigt zich als privaat-docent in de paedagogiek : eerst in Utrecht, dan in A dam, waar hij als districts-schoolopziener een grote stuwkracht is voor het opvoedkundig leven, en daarna weer in Utrecht. Zo komt er ook in de kringen van het gymnasiaal en middelbaar onderwijs roering. In 1898 wordt door een groep vooraanstaande mannen een wens uitgesproken, tot verbetering van ons onderwijs. Gunning verdedigt hun plannen en licht ze toe in zijn bekend Gidsartikel. In Den Haag begint men in 1905 met de voorbereiding van een nieuw type school, dat in 1909 als ,,Nederlandsch Lyceum" zal verschijnen. Kuyper stelt in 1903 onder Woltjer zijn Ineenschakelings-commissie in, die in 1910 met haar uitgebreid rapport komt.

Korte tijd verschijnt uit en voor de kringen van het middelbaar en gymnasiaal onderwijs een opvoedkundig tijdschrift. Tegelijk worden de ouders wakker. Gunning bereikt met zijn veertiendaags blad ,,Het Kind" een zeer belangstellende groep van ouders. Ligthart met „School en Leven" een andere groep : ouders en onderwijzers. De vereniging voor ,,Vereenvoudiging van examens en onderwijs" maakt vele ouders en onderwijsmensen wakker. De Bond van Ned. Onderw. volgt met School en Huis onder Thijssen en Barendsen School en Leren voor andere kringen in eigen geest na. Het werk van mevrouw Siewertsz van Reesema en haar dochter mevr. Philippi vangt nu in Den Haag aan en brengt in de eerste jaren dezer eeuw bijna alle paed. en psych. beroemdheden naar Den Haag : Montessori, Decroly, Stern, Köhler, Adler, Künkel, Charlotte Bühler, enz. als gasten der stichting voor kinderstudie. Mevrouw Sandberg sticht haar Museum voor ouders en opvoeders en haar opleiding voor leraressen in Kinderverzorging en opvoeding. (K. en O.) Ook de school voor Maatschappelijk werk te Amsterdam had opvoedkunde en zielkunde op haar program. Nadat de finantiele positie van het bijzonder onderwijs

Sluiten