is toegevoegd aan uw favorieten.

Kosmos

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In hetzelfde jaar, 1914, zag Einstein's „Entwurf einer verallgemeinerten Relativitatstheorie und Theorie der Gravitation" het licht. Ik behoef niet te herinneren aan de groote pennestrijd, die, niet altijd op waardige wijze gevoerd, door deze theorie ontketend werd. In November 1915 werd de theorie voltooid en begon zij haar triomftocht over de wereld; zij behaalde haar uiteindelijke overwinning reeds in 1919 dank zij de uitkomsten van de Engelsche eclips-expedities. Het leek eerst alsof hier tenslotte een veilige haven was bereikt, waar wij konden rusten en op ons gemak de schatten uitzoeken, die de avontuurlijke reis in onbekende gebieden ons had opgeleverd. Maar weldra bewoog zich de verdere ontwikkeling in onverwachte banen en zij bracht de meest vreemde en paradoxale uitkomsten.

Op het gebied der atomaire natuurkunde is de verwarring nog grooter geweest. Ongeveer terzelfder tijd, nu bijna twintig jaar geleden, had Bohr zijn theorie ontwikkeld. De quantumtheorie nam een nieuwe gedaante aan en steeg weldra tot hoog aanzien. Maar deze roem was niet van lange duur. De theorie van vijftien jaar geleden is nu een historisch curiosum,