Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de lichtkrachtwet en de dichtheidswet. Herschel zag geen kans deze beide onbekenden te bepalen. Hij baseerde zijn onderzoekingen op onderstellingen dienaangaande, en koos natuurlijk de eenvoudigste veronderstelling, nl. dat de lichtkracht en de dichtheid constant waren. De conclusies, die hij uit zijn waarnemingen trok met behulp van deze twee onderstellingen waren met elkander in tegenspraak en hij was gedwongen te bekennen dat hij het probleem niet had opgelost. Desondanks is er geen enkel astronoom, noch vóór hem, noch na hem geweest, die zooveel voor de uiteindelijke oplossing van het probleem gedaan heeft als William Herschel.

Zijn zoon, Sir John Herschel, zette zijn vaders waarnemingen voort en breidde ze speciaal uit over het zuidelijk halfrond. Hij bracht echter de oplossing van het groote probleem niet verder.

De volgende, die het algemeene probleem weder opvatte, was F. G. W. Struve, de stichter van de Pulkowa sterrewacht. Hij ook moest een onderstelling maken ten aanzien van de dichtheidsverdeeling: hij neemt aan dat deze

Sluiten