Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat het probleem van de bouw van bet melkwegstelsel betrof, was de bepaling der parallaxen het eerste vereischte. Zonder kennis van de afstanden der sterren was geen verdere vooruitgang mogelijk. Herschel onderstelde altijd voor de parallax van een ster van de eerste grootte 0".5; hij geeft niet op hoe hij deze waarde afleidt waarschijnlijk uit de photometrische bepaling in 1760 door Lambert gedaan, die de lichtkracht van de zon met die van de sterren van de eerste grootte had vergeleken, waarbij hij Saturnus als tusschenstap gebruikte. Michell deed hetzelfde eenige jaren later maar minder nauwkeurig en hij was slechts in staat te constateeren dat de parallax van sterren van de eerste grootte kleiner moet zijn dan een boogsecunde, wat reeds aan Bradley bekend was. Eenige tijd later bepaalde Olbers, met Mars en Saturnus als tusschenstap, de afstanden van Aldebaran en Procyon.

De eerste gemeten parallaxen zijn die van 61 Cygni door Bessel, van Wega door F. G. W. Struve, beide in 1838, en die van a Centauri door Henderson aan de Kaap, in Januari 1839 gepubliceerd. Toen Struve dus werkte aan de bouw van het sterrenstelsel, zooals wij dat in

Sluiten