Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slotte, met behulp van planeetwaarnemingen, tot hun afstand van de aarde. Deze laatste afstand is bekend, uitgedrukt in de astronomische eenheid uit de theorieën over het planetenstelsel. De geheele keten van op elkaar volgende stappen is dus tamelijk lang, maar voor de meeste astronomische doeleinden behoeven wij ons om het langste gedeelte ervan, de koppeling van de astronomische eenheid aan aardsche maten, niet te bekommeren. Alles wat wij noodig hebben is de afstanden der sterren, uitgedrukt in astronomische eenheden. Deze worden door de laatste stap, de trigonometrische bepaling van de parallax, gegeven.

In deze methode is de basis, zooals reeds gezegd is, de diameter van de aardbaan, of om nauwkeuriger te zijn, de afstand tusschen twee plaatsen van de aarde in haar baan, die zoover uit elkaar gekozen worden, als de omstandigheden dit toelaten. Is de baan van de aarde bekend, dan is de lengte van de basis gemakkelijk uit te drukken in de astronomische eenheid. Als eenheid, waarin de afstanden der sterren worden uitgedrukt, gebruiken wij de „parsec", een leelijk woord, dat helaas burgerrecht verkregen heeft. Het is de afstand van een ster

Sluiten