Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

thode der triangulatie, van een afstand van een paar kilometers opklimmen, via de straal van de aarde, de astronomische eenheid en de be weging van de zon door de ruimte, tot een afstand die meer dan tien duizend billioen maal zoo groot is. Voor nog grootere afstanden laat de methode der triangulatie ons in de steek en wij moeten onze toevlucht nemen tot het tweede principe, dat van de wet van het omgekeerd evenredig zijn met de tweede macht. Maar wij zullen de discussie over de methoden die op dat principe gebaseerd zijn uitstellen totdat wij deze grootere afstanden in onze beschouwingen zullen moeten opnemen.

Toen Kapteyn ongeveer 1890 zijn onderzoekingen over de bouw van het sterrestelsel begon, waren er een 180 direct gemeten parallaxen bekend, waarvan hij er vijftien zelf bepaald had. Deze waren hoofdzakelijk van heldere sterren; de gegevens voor zwakke sterren waren toen nog buitensporig schaarsch. Ongeveer veertig jaar geleden werd een ster van de negende grootte als zeer zwak beschouwd. Heden ten dage wordt zij natuurlijk als een heldere ster gequalificeerd. Het is feitelijk voor een groot

Sluiten