Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de theorie der rotatie het middelpunt van rotatie is, zijn de sterren met groote snelheid die sterren, waarvan de rotatiesnelheid kleiner is dan het gemiddelde; met andere woorden, de sterren die achterblijven bij de zon en haar naburen uit het stelsel van Kapteyn, die zich voortspoeden in hun rotatie rondom het middelpunt. Er zijn geen sterren waarvan de rotatiesnelheid het gemiddelde van 300 km/sec. met meer dan 60 a 63 km/sec. overschrijdt. De verklaring die zichzelf opdringt, nl. dat deze snelheid van ongeveer 360 km/sec. de ontsnappingssnelheid uit het melkwegstelsel is, is in numerieke overeenstemming met de afstand tot het middelpunt en de massa zooals deze boven afgeleid zijn. Een ster met een snelheid ten opzichte van het zwaartepunt van de sterren in den buurt van de zon, die grooter dan 63 km/sec. in de richting der rotatie is, zou uit het stelsel ontsnappen.

Een ander verschijnsel, waarvan de rotatietheorie een dynamische verklaring geeft, is dat van de twee sterstroomen, door Kapteyn in 1904 ontdekt. Niettegenstaande de enorme belangstelling die deze ontdekking wekte, en het groote aantal studies dat men aan deze

Sluiten