Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eddington theoretisch uitgewerkt werd, is dat zij te danken zijn aan absorptie in de uitgestrekte en zeer ijle, uit geïoniseerd calcium bestaande wolken, die de interstellaire ruimte tusschen de ster en de aarde opvullen.

Onlangs is gebleken dat deze calciumwolk dezelfde rotatie-effecten in radieele snelheid vertoont als de sterren zelf en dus aan de rotatie van het geheele stelsel deel heeft.

Nog een belangrijk feit is de verdeeling der planetaire nevels. Planetaire nevels zijn tamelijk sterk gecondenseerd naar het vlak van de melkweg toe en, in dat vlak, naar de richting van het middelpunt der bolvormige sterrehoopen. Het aantal planetaire nevels per eenheid van volumen is grooter in de richting naar het middelpunt dan in de richting ervanaf. Terloops mogen wij opmerken dat wij hier weer een statistisch resultaat hebben dat buiten de grenzen van het stelsel van Kapteyn reikt. Bovendien vertoonen de planetaire nevels duidelijk het Oort-effect in hun radieele snelheden en nemen zij dus ook aan de rotatie van het geheele stelsel deel.

Overzien wij nu de stand van zaken, dan

Sluiten