Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teele feiten van de natuur, die men zonder verklaring had te accepteeren, evenals de axiomata der geometrie.

Maar de zwaartekracht gelijkt niet alleen op de traagheid in haar algemeenheid, zij wordt ook door hetzelfde getal gemeten, massa genaamd. De trage massa is wat Newton de „hoeveelheid materie" noemt: zij is de maat voor de weerstand die een lichaam biedt aan een kracht, die zijn bewegingstoestand tracht te veranderen. Zij zou de „passieve massa" genoemd kunnen worden. De zware massa aan de andere kant is een maat voor de kracht, die door een lichaam wordt uitgeoefend wanneer het andere lichamen aantrekt. Wij zouden haar de „actieve" massa kunnen noemen. De gelijkheid van actieve en passieve massa, of van de zware en trage massa was in Newton's systeem een zeer opmerkelijke toevallige coïncidentie, zooiets als een wonder. Newton zelf voelde het zeer gedecideerd als zoodanig, en deed proefnemingen om deze te verifieeren, door een slinger met een holle schijf, die met allerlei verschillende materialen gevuld kon worden, te laten slingeren. De kracht die op de slinger werkt is evenredig aan de zware massa ervan,

Sluiten