Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ming positief, in beide de drie-dimensionale ruimte eindig: het heelal heeft eindige afmetingen, wij kunnen van zijn straal spreken en in geval A, van zijn totale massa. In het geval A, het statische heelal, bestaat er een bepaalde relatie tusschen de kromming en de dichtheid ; inderdaad is de kromming evenredig met de dichtheid waarbij de evenredigheidsfactor een zuiver getal is indien geschikte eenheden gekozen worden). Indien wij dus een eindige dichtheid in een statisch heelal willen hebben, moeten wij een eindige positieve kromming hebben.

Op dit punt moeten wij een paar woorden over de beroemde latybda zeggen. De veldvergelij kingen bevatten in hun algemeenste vorm een term, met een constante vermenigvuldigd, die met de Grieksche letter X (la)(ibda) wordt aangeduid, en die somtijds de „cosmische constante" genoemd wordt. Dit is een naam zonder eenige beteekenis, die er alleen aan toegekend is, omdat men het geschikt oordeelde dat zij een naam zou hebben, en omdat zij iets met de bouw van het heelal scheen te maken te hebben; maar men moet daaruit niet concludeeren, dat nu wij de X een

Sluiten