Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarop zij terstond verlost wordt uit haar preta-lijden en in een schoone gestalte haar man in den droom verschijnt.

Wat de Pretas betreft, vestigde Dr. Rahder mijn aandacht op de verklaring daarvan in de Pali-English Dictionary van de Pali text Society (Part V, s. v. peta), waar we lezen dat dit zijn „dead, departed, the departed spirits". „The Buddhist peta represents the Vedic pitarah (manes) as well as the Brahmanic preia. The first are souls of the „fathers", the second ghosts. They may be raised in this existence by means of the dakkhina (sacrificial gift) to a higher category of mahiddhika peta (alias: yakkhas) or after their period of expiation shift into another form of existence (manussa, deva, tiracchana)". Hier zien we dus, hoe uitgebreid de beteekenis van het woord preta is, en hoe zoowel de zielen der voorouders in het bijzonder als de geesten der dooden in t algemeen erdoor worden aangeduid. Het offer nu, bestemd om hen „op te heffen", d. i. te „redden uit hun droeven toestand en tot hooger staat op te voeren, zou volgens Dr. Rahder's vernuftige gissing oorspronkelijk ullumpana bhajana. de „opheffende, reddende schotel" geheeten hebben, zooals het laatste deel der Chineesche vertaling van den Sung canon aangeeft.

Dat de tweede lettergreep lan in plaats van lun luidt in Chineesche transcriptie, is geen ernstig bezwaar. Dr. Rahder vergeleek n.1. daarmee het gebruik van twee Chineesche karakters Van voor dun in Udumbara (Stanislas Julien, Méthode pour déchiffrer et transcrire les noms sanscrits, No. 1718 en 1730). Ook kunnen we ermee vergelijken het Chineesche karakter lan (weder vöör een labiaal, die er wellicht zijn invloed op heeft doen gelden) in de transcriptie van het woord Lumbinï (Bukkyö daijiten, p. 1783, 1); m. a. w. de Chineesche klank a heeft meermalen gediend ter transcriptie van den Sanskrit klank u. Ook is een vergissing in de transcriptie mogelijk, zooals we ook zouden moeten aannemen in b'antsana voor bhajana, wellicht wegens het bestaan van

96

Sluiten