Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werden opgericht, blijkbaar in overeenstemming met het sütra wat de zeven generaties betreft. Sedert dien tijd werd dit paleisfeest jaarlijks gevierd.

In Japan lezen we voor het eerst van den „vastenmaaltijd van den 15den der 7de maand" in 't jaar 606, in 't 14de jaar van Keizerin Suiko's regeering. Vervolgens wordt deze in 647 weder vermeld in verband met de ceremonieele kappen, bij zulke gelegenheden gedragen. Doch eerst in 657, in het derde jaar van Keizerin Saimei's regeering, lezen we dat op den 15den van de zevende maand niet alleen een model van den berg Sumeru ('t middelpunt van 't heelal) werd gebouwd ten Westen van den Asuka tempel, maar dat daar tevens de Ullambana-samenkomst (Urabon-e) werd gehouden, en dat er des avonds lieden uit Tukhara ten maaltijd werden genoodigd. Dit is vooral merkwaardig, omdat Dharmaraksa, de vertaler van 't sütra, een man uit dat land was, zooals we reeds hebben vermeld.

In 659 werd op den 15den der 7dc maand, op bevel van Keizerin Saimei aan hare ministers, het Ullambana sütra in al de Buddhistische tempels der hoofdstad verklaard, en „vergelding (van gunsten) geschonken aan de voorvaderen tot in het zevende geslacht", in overeenstemming dus met de woorden van den tekst.

In 733, onder Keizer Shömu, had voor het eerst een groote maaltijd van priesters plaats in 't Paleis, bestaand uit honderd gerechten, zooals het sütra voorschreef, en „Ullambanaoffer" genoemd, op den laatsten dag der driemaandsche Retraite. De Keizer bepaalde tevens, dat deze plechtigheid voortaan jaarlijks op dien dag zou plaats hebben.

§ 4. De Tantrische sütras en kalpas betreffende het uitdeelen van drank en voedsel aan de Pretas

In de tweede helft der achtste eeuw kwam Amoghavajra, de beroemde Indische verbreider van de mystieke Tantrische leer in China, een geheel nieuw karakter geven aan den

102

Sluiten