is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Buddhistische doodenfeest in China en Japan

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sage in Nanjö Nr. 984, waarin staat dat weliswaar voor de gewone Pretas de drank en het voedsel op een reine plaats op den grond moeten worden uitgegoten, maar dat ze voor de Braliman-rsis in rein, stroomend water moeten worden geworpen. Met het laten drijven van lichten op 't water heeft dit blijkbaar niets te maken, hoewel we gezien hebben, dat ook dit aan Indië was ontleend.

De Usuzóshi, een zeer interessant werk over mystieke ceremoniën, door den Japanschen Shingon priester Jögen (1162—1231) geschreven en in manuscript in mijn bezit, geeft een beschrijving van de Preta ceremonie (Segaki-hö) met de magische formules in Devanagarï schrift en katakana lezing, en korte citaten, vermoedelijk uit de door Amoghavajra vertaalde „Voorschriften voor 't uitdeelen van drank, voedsel en water aan de Pretas", daar dezelfde Vijf Buddhas daar in dezelfde volgorde worden aangeroepen ').

§ 10. Het ikitama-e of „Feest voor de levende zielenin de zevende maand in Japan gevierd

De Wakan sansai zue (Hoofdstuk IV, s. v. Urabon) citeert een passage uit de Jibutsu kigen (tijd ?), waarin de viering van het doodenfeest beschreven wordt als gepaard gaande met veel bloemversiering. Men maakte ronde bamboezen altaren met lotusbladeren er bovenop en allerlei lekkernijen, vruchten en voedsel op de middenplank. Ook zette men er een schilderij bij, waarop Maudgalyayana voorgesteld werd, zijn moeder uit de hel reddend; offers werden daarvóór geplaatst.

Terajima, de schrijver van de Wakan sansai zue (1713) voegt eraan toe, dat het zoogenaamde hasu no meshi of „lotus-maal" een offer is aan de zielen der overleden ouders; doch dat het eveneens aangeboden wordt aan de levende verwanten, een ceremonie die men iki-mitama no matsuri, „Offer aan de levende zielen" noemt. Daarbij wikkelt men gestoofde kleefrijst in lotusbladeren en bindt

') Cf. Bukky'i daijiten, p. 1025, s. v. Segaki-hu.

125