Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEDEDEELINGEN DER KONINKLIJKE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN TE AMSTERDAM, AFDEELING LETTERKUNDE

RUBRIEK B: GESCHIEDENIS, VOLKENKUNDE, RECHTSWETENSCHAP

DEEL 54 (1922)

N°. 1. C. VAN VOLLEN HOVEN, Het adatrecht van Madagaskar . . f 0.40 „ 2. D. JOSEPHUS JITTA, De koopovereenkomst in het internationale

recht „ 0.40

,, 3. W. L. P. A. MOLENGRAAFF, Het permanente Hof van internationale Justitie 0.30

„ 4. J. P. B. DE JOSSELIN DE JONG, De Couvade 0 60

„ 5. H. BRUGMANS, De binnenvaart door Holland in de dertiende

eeuw 0.30

„ 6. J. SIX, The reconstruction of the temple of Mentuhetep II . . . „ 0.40

„ 7. C. VAN VOLLENHOVEN, Indonesische rechtstaal 0.40

„ 8. E. M. MEYERS, Het middeleeuwsch recht als hulpmiddel bij het onderzoek naar de verspreiding der rassen en stammen in WestEuropa 0 40

DEEL 56 (1923)

N°. 1. C. VAN VOLLENHOVEN, De Groots Sophompatieas . ... f 0.60 „ 2. H. T. COLENBRANDER, Over de grenzen der vaderlandsche

geschiedenis „ 0.30

„ 3. J. SIX, De herkomst en beteekenis van den piroen ,, 0.40

„ 4. I. H. GOSSES, Deensche heerschappijen in Friesland gedurende

den Noormannentijd ,, 0.30

„ 5. ALB. C. KRUYT, Koopen in Midden Celebes 0.30

„ 6. W. B. KRISTENSEN, De loofhut en het loofhuttenfeest in den

Egyptischen cultus „ 0.40

Sluiten