Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEDEDEELINGEN

DER KONINKLIJKE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN TE AMSTERDAM, AFDEELING LETTERKUNDE

RUBRIEK B: GESCHIEDENIS, VOLKENKUNDE, RECHTSWETENSCHAP

DEEL 58 (1924)

No. 1. P. C. MOLHUYSEN, De voorrechten der Leidsche Universiteit f 0.40

,, 2. P. J. BLOK, Philips de Goede en de Hollandsche steden in 1436 „ 0.30

„ 3. J. SIX, De orde van den knoestigen stok en de schaaf . ... „ 0.30 M 4. J. KOSTERS, Het jus gentium van Hugo de Groot en diens

voorgangers 0.30

„ 5. M. W. DE VISSER, Het Buddhistische doodenfeest in China

en Japan „0.40

„ 6. C. VAN VOLLEN HOVEN. On the genesis of De iure belli ac

pacis (Grotius, 1625) . . 0.40

,, 7. M. A. BOUMAN, De pekain tn het Sintangsche 0.40

„ 8. N. J KROM, Over het Qiwaïsme van Middeti-Java 0.30

DEEL 60 (1925)

No. 1. P. C. MOLHUYSEN, Over de editio princeps van Grotius'

de Iure Belli ac Pacis / 0.30

„ 2. W. B. KRISTENSEN, De Delphische drievoet 0.40

,, 3. J. SIX, Peron en Perron 0 40

DEEL 62 (1926)

No. 1. F. M. Th. BOHL, De geschiedenis der stad Sichem en de opgravingen aldaar ƒ 0.40

„ 2. M. W. DE VISSER, De Buddhistische ceremoniën van berouw

in Japan ,, 0.40

„ 3. C. VAN VOLLEN HOVEN, Omtrek van het administratie/recht ,, 0.40 „ 4. G. J. HOOGEWERFF, De Nederlandsche kunstenaars te Rome

in de XVIIe eeuw en hun conflict met de Academie van Si. Lucas „ 0.40

,, 5. N- J. KROM De ondergang van Qriwijaya 0.40

DEEL 64 (1927)

No. 1. W. J. M. VAN EYSINGA, De Imperial Conference van 1926 j 0.40

Sluiten