Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en voorstellingen, die hij zich van die goden maakte. Deze voorstellingen, die natuurlijk symbool moesten blijven, werden als versiering, beeldhouwkunstig zoowel als schilderkunstig verwerkt, waartusschen dan de litteratuur zoo nu en dan als toelichting, die versiering verduidelijkte.

Het is merkwaardig om op te merken hoe deze symboliek er op gericht was de kleinheid van den mensch tegenover zijn godheid te doen uitkomen, door de afmetingen van die godshuizen tot het kolossale te ontwikkelen. Met het grootsche en reusachtige ving de bouwkunst het eerst aan J). En dat gebeurde aanvankelijk uitsluitend krachtens het statische beginsel van steun en last, omdat het gewelf nog niet bekend was. Geweldige massa's steen werden als steunende zuilen en pijlers op elkaar gestapeld, waarover dan als last steenen balken werden gelegd. En het figuurlijke beeldhouwwerk was met die afmetingen in overeenstemming, om de macht van de godheid, zoowel als van den vorst als heerscher, tot uiting te brengen. Het eeuwigheidsdenkbeeld, dat ook den godsdienst in die eerste samenleving beheerschte, was hieraan niet vreemd. Want de sterrenhemel, waarover de oude volken, uit onbekendheid, natuurlijk geheel anders dachten dan wij, was en bleef voor hen een mysterie. De oneindige ruimte had voor hen toch een begrenzing, al bleef de geheimzinnigheid van het oneindige bestaan.

De geleerden zijn voortdurend bezig met het onderzoek naar het begin eener maatschappelijke gemeenschap, waarvan de plaats zeker

L) Van Vloten, Aesthetica.

Sluiten