Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met een duidelijk zichtbaren invloed van uit Byzantium, Afb. 88 en 91.

De betrekkelijk kleine kerkgebouwen hadden als plan het Grieksche kruis, doch zoo, dat de inwendige ruimte geen kruisvorm kreeg, omdat de overschietende vierkante hoeken er ruimtelijk bij werden getrokken.

De plattegrond der Russische kerken bestaat dus uit negen vierkanten en rechthoeken, waarvan het middelste, dat door vier zware zuilen wordt begrensd, het grootste is.

Alleen naar buiten spreekt het Grieksche kruis, omdat de kerkgebouwen werden bekroond door vijf peervormige vergulde, of groen geoxideerde koepels, die op het oorspronkelijke kruis rusten. Deze gebouwen zijn van buiten eenvoudig glad gepleisterd, terwijl lange smalle ramen in den tamboervormigen cylinder der koepels, de ruimte op geheimzinnige wijze verlichten.

Een klein voorportaal markeert meestal den ingang, terwijl het koor al of niet is uitgebouwd. Wanneer dat niet is uitgebouwd, dan worden drie rechthoeken van het plan afgesneden door een vertikalen wand, die tot de volle kerkhoogte opgaat en met de bekende Russische ikonen is versierd, die in vergulde lijsten zijn gevat. Deze ikonen zijn figuren van heiligen, waarvan meestal het gezicht en de handen alleen zijn geschilderd, terwijl de kleeding plastisch is verguld. In het midden van dien wand bevindt zich een deur of hek, waardoor men in het betrekkelijk kleine koor ziet.

Is er dienst, dan worden deur of hek geopend en wordt het altaar zichtbaar, waarvoor door den priester de mis wordt opgedragen. Meestal

Sluiten