is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 36.

•GESCHIEDENIS DER VRIJMETSELARIJ, Findel, Holl. uitgaaf, p. 780 v.v.

TEXT: TRADUCTION:

Lorsque le royaume de Jérusalem commenga a péricliter, un rapprochement toujours plus étroit se fit sentir entre Templiers et Sarasins; est-ce que les premiers ne s'étaient pas trouvés bien dans 1'alliance avec les sultans égyptiens?...

Lorsque 1'enthousiasme clérical commenga a s'apaiser tant hors de 1 Ordre qu'au-dedans (ce qui eut lieu vers la fin du Xllième siècle) 1'abaissement moral, la débauche, 1'indifférence envers la religion et un illuminisme anticlérical trouvaient dans elle un abri... En Europe, le Catharisme et la volupté dans les boissons exergaient une infiuence indéniable sur les Templiers. Le chevalier mondain, affaibli déja dans sa conviction religieuse, arrivait dans 1'Orient, y communiquait ses idéés libérales et, généralement, en recevait en retour plus qu'il n'en donnait. ..

Les Templiers ne croyaient pas en Jésus comme l'Homme-Dieu et le Sauveur de ce monde... A leurs yeux, le Christ était un faux prophéte. Puisqu il s est donné — ainsi disait la doctrine de 1'Ordre — pour le Verbe de Dieu, Messie céleste, nous le nions, nous conspuons la croix comme un emblème de son péché et de sa honte, le considérant comme un objet de méprisable superstition. A leur initiation, les Tem-

• « V ■ 1 Mpfial/A 1 oor

,?s 5, ssssu. v„ o«~ P. 3. ™

Toen het rijk Jeruzalem in verval geraakte, had er steeds meerdere toenadering tusschen de tempelieren en Saracenen plaats ; zij hadden zich immers reeds vroeger bij het bondgenootschap van de Egyptische sultans zeer wel bevonden....

....toen de kerkelijke geestdrift in en buiten de orde begon te verflauwen(en dit geschiedde omstreeks het einde der 12e eeuw), vonden zedelijke verbastering, ongebondenheid, onverschilligheid voor de godsdienst en onkerkelijke verlichting in haar een toevlugtsoord.... In het avondland oefende hel katharisme1) en het zwelgen in overvloed eenen onmtskenbaren invloed op de tempelheeren uit; de op deze mij ze reeds in zijne godsdienstige overtuiging verflauwde, wereldsgezinde tempelier kwam in het morgenland, deelde aldaar zijne vrijzinnige denkbeelden mede, en ontving er gewoonlijk meer dan hij gaf... Dé tempelieren geloofden niet aan Jezus als den godmensch en heiland der wereld2)... Christus was in hun oog een valsch profeet. Daar hij zich, zoo luidde de orde-leer. voor Gods woord en voor eenen hemelschen Rflessias uitgeeft, zoo verloochenen wij hem, beschimpen het kruis, als een hout van zijne zonde en zijn smaad en beschouwen het als een voorwerp van verachtelijk bijgeloof. De tempelieren spuw-