is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zóó is het systeem logisch.

»tte^eTk0dar;iyriimet8ell,lij * te ^ ingezet en bestudeerd organigesteld 2°U m°gen aannemen- dat het n i e t logisch ware samen-

Seliike laeftS^d^rdf°9" °m"Mt de ^ d°<" «"»»«-

Meerdere. Éene ervan vindt men in het hier volgende:

No. 54.

n IpST™,rpP3l7ORESQUE DE LA FRANC-MACONNERIE , Clavel, ♦GESCHIEDENIS DER VRIJMETSELARIJ, Clavel. 3e dr.. » 366

VERTALING:

Men heeft zich in de afgeloopen eeuw beijverd, het aandenken dezer Orde van allen blaam te zuiveren, en men is in 't harnas getreden tegen de beschuldigingen, waaraan zij in den loop van haar regtsgeding ten doel stond; doch onlangs gedane ontdekkingen bewijzen, dat de meeste der bijgebragte feiten volkomen met de waarheid overeen kwamen. Het is tegenwoordig buiten twijfel gesteld, dat de tempeliers een tak van het gnosticismus waren, en dat zij grootendeels de leerstellingen en de allegoriën van desecteder Uohieten hz-idrlort

ransche text geciteerd in La Frattc.Magonnerie, Neut I p 57

vereerde (zie Wetzer unTWeh?s'h" s'an9 a's het zinnebeeld harer godheid als tegennatuurlijk. Volgens Arendzen (Ca/A Encv'cfoA ,^eschouv^en de homo-sexualiteit niet Cehum, VI, X&I, " GnOSticiSffl) Origene,

On s est attaché, dans le siècle passé, ainnocenter la mémoire de TOrdre des Templiers, et l'on a contesté la vérité des accusations dont il avait été l objet dans le cours de son procés, mais de récentes découvertes établissent que la plupart des faits allégués étaiènt de la plus grande exactitude. II est démontré aujourd'hui que les Templiers étaient une branche du gnosticisme, et qu ils avaient adopté, en majeure partie, les doctrines et les allêgories de la secte des Ophites.