is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zóo groot is inderdaad bij velen het gebrek aan intellect, dat wat elk profaan

Sr-rXir1"1"'beke°d *■ 5o-mi9e° - tsSs

No. 91.

;S?EKBLAD VOOR VRIJMETSELAARS, 21 Sept. 1881 p. 322.

A1' TRADUCTION:

Menig Br.-. Vlijm.-. heeft reeds den PlusieursFr- F* M- nr>*A*.-- « • ,.i Tweeden Graad bereikt of meent in SeconH ,aattemtle

zijn meestersdiploma, het hoogste loon le salaire maximum aY°,]r.attei°t te hebben ontvangen als hij met ver maximum en leur diplome de

wondering noort" dat er lZ . Te- ^

staah, die meer dan MMr ■ Vriim ■ i F* p£!tendant

bétveren te zijn; die hunne 'eiaenae' ks Maïtres F" M'-

heirnen, symbolen, teekenen moor Z! S fecrets ProPres- symboles,

den en aanrakingen er op na hoTdZ, XVSSu du \

die, te midden der maconnieke we .1 monde ma^nnique

reld levende, zich Zh nog in Zn °Utre dans

afzonderlijk magonniek kringetje be- cercle _ magonnique et spécial.

wegen.

SttSfifttSrafer— ***■ *" ■*—

«SïRïi.'ta'c-"'

. , . 'VERTALING:

... Wie viele giebt es nicht unter w i

euch, die von dem Geiste und dem 'J' ^ a,n fr onder u niet- die

Zaveck des Ordens und seiner G?- 1!°^' ? d°el der °rde heimnisse eben so wenig und nur har* geheimen evenveel weten

vielleicht weit unrichtigere Dinae aen T mijSc^ien no9vee] onjuister din-

wissen, als die-Laten selbst! 0Cn dan de buit*nstaanders zeiven.

Geciteerd in der Frtimaurer-Orden, Eckert p 125

No. 93.

THE INNER SANCTUARY, Alb. Pike. I. p. 311: Ti, . VERTALING:

teaches the gr<M l'mhs'otinleUeaml wijs^d?«Sole'""""5?ï"4ï°nderta. « <0 .Hese, e«„ as ,0 Se^^Xpf'S bU£