is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0.\ d'Espagne; cette lettre qui porte la date (Oriënt et Vallée de Madrid), 27 juillet 1880 et qui est signée manu propria, la Sob.Ê. Maesl.'. Matilde R. Crespo et por accuerdo mi Resp. Loge, la Secreta.-. Incarnacion Conde, nous fait connaitre que depuis pas mal d'années, tl existe en Espagne des LL.\ composées exclusivement de Dames.

La lettre cite: Les Hijas de Minerva, les Hijas del Sol, et finalemenl la loge Hijas de Memphis, qui fut installée en 1877.

Doorluchtige Gr.*. O.*, van Spanje. Dit schrijven is gedateerd (Oosten en Dal van Madrid) 27 Juli 1880 en eigenhandig geteekend door de Souvereine Meesteresse Mathilde R. Crespo, en namens hare Eerbw. loge door de secretaresse Incarnacion Conde. Het bericht ons, dat er sinds tal van jaren in Spanje loges bestaan, die uitsluitend uit dames zijn samengesteld.

De brief noemt: „De Dochters van Minerva," de „Dochters der Zon" en ten slotte de loge „Dochters van Memphis," die in 1877 geopend werd.

Geciteerd in La ftrHme et F enfant dans la F.-M., De Ia Rive, p. 463.

Het geval stond de Fransche redactie weinig aan, en veelbeteekenend schreef ze:

No. 129.

CHAïNE D'UNION, aoüt-sept. 1880, p. 234:

TEXT: VERTALING i

Les différentes MaQonnr. en général De verschillende Vrijmetselaars-groen'admettent pas encore Vinitiation de peeringen laten in het algemeen de la femme aux mystères purs de la vrouw nog niet toe ter inwijding in Magonn.-. Le Grand Oriënt National de zuiver mag.', mysteriën. Het Natiod'Espagne a fait une exception. Sera-t- nale Groot Oosten van Spanje heeft il suivi? A d'autres que nous de ré- hierop een uitzondering gemaakt. Zulsoudre ce point fort délicat. lener zoo meer volgen? Niet wij heb¬

ben over dit kiesche punt te beslissen. Geciteerd in La femme et Venfant dans la F.-M., De la Rive, p. 464.

Uitgemaakt is, voor zoover we weten, dit beginsel nog niet.

In elk geval, gelijkwaardig of niet aan de mannelijke Vrijmetselarij, is de vrouwelijke Vrijmetselarij in Adoptie-loges en „Driehoeken georganiseerd. Vooral in Noord- en in Zuid-Amerika schijnt het Vrijmetselarinnen-systeem wortel te hebben geschoten:

No. 130.

BULLETIN DES TRAVAUX DU SUPRÈME CONSEIL DE BELGIQUE, no. 27, p. 279.

TEXT: VERTALING:

Nous lisons dans La Abeja de Caracas: Wij lezen in La Abeja van Caracas: ,,Dans VAmérique du Nord, la Ma- „In Noord-Amerika telt de Adoptie-