is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vermijd twist, voorkom beleedigingen, zorg dat de rede altijd aan uwe zijde zij.

Eerbiedig de vrouwen, maak nooit misbruik van hare zwakheid en sterf liever dan haar te onteeren.

Schenkt de Opper-Bouwheer des Heelal$ u een zoon, dank Hem, maar leef voor het u toevertrouwde pand; wees voor uw kind het beeld der Godheid.

Zorg, dat hij tot 10 jaar u vreeze, tot 20 jaar u beminne en het geheele leven door u eerbiedige.

Wees tot 10 jaar zijn meester, tot 20 jaar zijn vader en tot uw dood zijn vriend.

Tracht hem veeleer goede grondbeginselen dan fraaie manieren te leeren; dat hij u veeleer eene verlichts leer, dan een ijdele zwier verschuldigd zij-

maak liever 11 tiTk hum />/!« J -

een bekwaam man.

Indien gij over uwen stand bloost is het hoogmoed; denk niet dat het'de betrekking is, die u verhoogt of vernedert, maar wel de wijze, waarop qij ze vervult.

Lees en trek er nut uit, zie en volg na denk na en werk.

Doe alles ten nutte van uwe broederen strekken; dat is: voor u zeiven arbeiden.

Wees over en met alles tevreden. Beoordeel de daden der menschen met te lichtvaardig; laak niet en prijs nog minder. Het staat aan den OpperBouwheer des Heelals, die de harten kent, het werk te waardeeren.

Evite les querelles, préviens les offenses, prends sofn que la raison soit toujours ta conductrice.

Respecte les femmes; n'abuse jamais de leur faiblesse et meurs plutöt que de les déshonorer.

Si le Grand-Architecte de 1'Univers te donne un fils, rends-lui grace, mais continue a vivre pour le gage qui test conhé; sois pour ton enfant 1'image de la Divinité.

Prends soin qu'il te craigne jusqu a

CO ni'vtamn _ » . 1 .»

— C diinee, qu li t aime jusqu a

sa vingtième et te respecte durant toute la vie.

Sois sori maitre jusqu a dix ans, son père jusqu a vingt et son ami jusqu a la mort.

Efforce-toi de lui apprendre plutöt de bons principes que de belles manières; qu il te doivede préférence une doctrine ïJluminée qu'une vaine élégance; £ais de lui plutöt un honnête homme au'un homme capable.

Si tu rougis de ton métier, eest de 1'orgueil; ne pense pas que ce soit la position sociale qui te rehausse ou t'abaisse, mais bien la manière dont tu la remplis.'

Lis et en profite; vois et imite; réfléchis et travaille.

Fais tout au profit de tes frères; c'est travailler pour toi-même.

Sois content de tout et en tout.

juge pas trop témérairement les actions des hommes; ne blame point, et loue moins encore. C'est au GrandArchitecte de 1'Univers qui approfondit les coeurs, d'aDorécier

Deling va4 ket bovenstaande kan „ie. anders maken dan een süch.eliike»

10