is toegevoegd aan je favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 138.

COURS INTERPRÉTATIF DES INITIATIONS, Ragon, p. 40: TEXT: VERTALING:

La Maconnerie n'est d'aucun pays; De Vrijmetselarij kent geen landaard: elle n est ni frangaise, ni écossaise, ni zij is noch Fransch, nocb Schotsch, amencaine; elle ne peut être suédoise noch Amerikaansch, zij kan evenmin a Stockholm, prussiennc d Berlin, Zweedsch te Stockholm als Pruisisch turque a Constantinople si elle y te Berlijn of Turksch te Constantinopel existe;elle est une et universelle. Elle zijn. als ze daar bestaat; ze is een en aplusieurs centres d action, mais elle algemeen. Ze heeft vele brandpunten na quun centre dunite .-..Si elle Van werkzaamheid maar ze heeft er perdaitce caractère dunité et duni- slechts één van eenheid... Als zij dit versahte, elle cesserait d etre la Ma- karakter van eenheid en algemeenheid fonnene. verloor, zou ze geen Vrijmetselarij meer

zijn.

Geciteerd in Le libéralisme, la Franc-Mafonnerie et VEt^lise catholiqut, par Labis p. 33.

No. 139:

*TUE ra?EMASONS' QUARTERLY MAGAZINE AND RE VIEW,

1852, p. 40:

TEXTs VERTALING:

God hath made man one mighty God heeft de menschen gemaakt tot

nimcoit th m , [Brotherhood, [één machtige Broederschap,

Uimself the Master, and the Zichzelven tot den Voorzitter en de

[world their Lodge. [wereld tot hunne Loge.

No. 140.

PREEMASON'S CHRONICLE, 1906. II, p. 132.

TEXT: VERTALING:

The absolute oneness 0/ the Craft is De volslagen eenheid van de Orde is

dnri*n°?%t , ''' b0UU~ een troostvolle gedachte.. Staats-

ïnZ ,h°! 2 norvVas,t oceans sepa- grenzen noch zeeën kunnen de Ma9on-

whe ril fÜS0T Frra!ermty- Every' nieke Broederschap verdeelen. Overal

where tt is one... There is no uni- is ze één

VZ-t Cl!TÏ U0 UniVerSal b°dy °l ••• Een algemeenekerk,eenalgemeene

tern tu thn pZ " umvers.al Fra' P°l«^ke partij bestaat er niet; maar

TrZer uZ 7, TS,m7h! wel is «een algemeene Broederschap.

V m'mUr' ElkeBro«d«,.

1 die er een waardig lid van is, mag

daar trotsch op gaan.

Geciteerd in the Cath. EncycUptdia, IX, Gruber. p. 784.