is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den lernbegieriger Brüder wissen will, den selbst angenommenen Principien zum Trotzy geschrieben in den Logenarchiven, oder oft auch im Privatverschlusz aufzubewahren.

van leergierige Broeders, als handschrift te bewaren in het archief der Loge, of desnoods onder particulier beheer te houden, — trots de eigen beginselen.

Geciteerd in der Freimaurer-Orden, Eckert, p. 269.

Eckert noemt Mosdorf: „bekend als een der geleerdste en meest geziene ma?onnieke schrijvers van Saksen,"

En na dit alles gelezen te hebben, — men zie ook nog citaten 199 en 209 — wat

zegt men dan wel van de vrijmoedigheid" waarmee een medewerker van een

Nederlandsch Loge-orgaan') het volgende meende te mogen neerschrijven:

TEXT: TRADUCTION:

Laten wij toch steeds werkende zijn, Soyons donc toujours vigilants, con-

bewust, dat onze antagonisten ook dit vaincus quenosantagonistes óntencore

nog op ons vóór hebben, — dat. ter- eet avantage sur nous que nous com-

wijl zij werken in het duister en men battons a visière levée, tandisqu'eux,

hun gangen dikwijls niet kan nagaan, ils travaillent dans 1'obscurité, de sorte

wij met open vizier strijden... qu'on ne peut souvent pas suivre leurs

sentiers ...

* *

*

De Vrijmetselarij, zal men tegenwerpen, onthoudt zich van politiek; zij neemt leden op uit alle rassen en landen, alle godsdiensten en ook van alle staatkundige overtuiging: ze kan dus uiteraard geen eenheids-politiek voeren. Wat van deze opwerping juist is, worde in een afzonderlijk hoofdstuk nader bezien.

') Weekbl. v. Vrijrn., 30 Juli 1882, p. 257.