is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derlijke vergaderingen van de drie liberale partijen het concentratie-programma met geestdrift aangenomen. Een dag, ook voor onze Orde van beteekenis, want wij mogen het nooit vergeten, dat de stoot tot deze concentratie van magonnieke zijde is gegeven .. . Wij weten allen, hoezeer te voren in magonnieke kringen voor het tot stand brengen van samenwerking is geijverd;... Mogen wij dus niet terecht zeggen, dat deze concentratie magonniek is geweest in oorsprong en bedoeling .. . ?

Terecht schreef Br.-, mr. W. C. Wendelaar in het Ma<?onniek Weekblad: ... ,,Dat is juist het specifiek mafonnieke werk, dat voor deze zaak gedaan kan worden; ieder brenge in zijn kring, zonder veel drukte in het openbaar, de magonnieke zijde op deze wijze naar buiten 1..."

Deze woorden onderschrijven wij van harte. Moge ieder Vrijmetselaar zich deze ter harte nemen; geen Vrijmetselaar blijve achter, waar het geldt in Juni 1913 zijn plicht te doen voor de zegepraal van de vrijheid, in den strijd tegen al wat deze bekampt.

Geciteerd door baron Van Wijnbergen. Band. Het Ma(. Tijdschrift staat onder redactie van ,

trois partis libéraux a été adopté le même jour avec enthousiasme par Ieurs diverses réunions- Jour d'importance aussi pour notre Ordre, car il ne faut jamais l'oublier: l'initiative de cette concentration a été prise du cóté magonnique ... Nous savons tous, comment, dès le début, on a fait de la propagande pour la réalisation de 1' union, dans les cercles magonniques; ...N'avons-nous donc pas le droit de direque cette concentration même a été magonnique dans son principe et dans son but ?...

C'est a juste titre que le F.*, avocat W. C. Wendelaar écrivit dans la Revue mag. hebdomadaire:... „Voila précisément le travail maijonnique qui peut être fait pour cette cause: chacun dans son milieu, sans beaucoup de bruit au dehors, mettra ainsi le cóté magonnique en lumière!..."

Nous souscrivons de .grand coeur a ces paroles. Que chaque Franc-Magon en fasse son Drofit: aue nas tin c<mi1

d'entre eux ne reste en arrière la oü il s agit de faire son devoir en juin 1913 pour la victoire de la liberté dans le combat contre toutce qui lui est contraire.

d St-Gen., 1913-14. II, p. 459-460. 3ïof. Carpentier Alting te Leiden.

No. 175.

MAgONNIEK TIJDSCHRIFT, Juni 1913:

TEXT:

Juni 1913; zal deze maand voortaan al dan niet worden genoemd als een maand van wedergeboorte van Nederla.nd, ook van de Vrijmetselarij in Nederland?. . .

TRADUCTION:

Juin 1913; est-ce que ce mois, dorénavant, seraappelé oui ou non le mois de la renaissance des Pays-Bas et de la Magonnerie néerlandaise ?...