is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Magonnerie a toujours été la vigie attentive qui veille a la marche du vaisseau politique? ...

.. .Et devant ces progrès constants, d la veille de luttes décisives, la Magonnerie se cacherait honteusement dans ses Temples en disant: ,,Faisons silence, la politique nous est interditer

selarij altijd de waakzame uitkijk is geweest voor den koers van het schip der politiek ?...

... En dan zou de Vrijmetselarij, staande voor zulk een aanhoudenden vooruitgang, op den vooravond van een beslissenden strijd, jammerlijk wegkruipen in hare tempels, zeggende: „Laten we zwijgen, de politiek is ons verboden!"

Geciteerd in Les F-M. peints par eux-mêmcs, p. 17;

Woorden van den vz.". grmr.'. Verhaegen.

Een zijner Gr.'.-ofBcieren was het volmaakt met den Grootmeester eens en betoogde, dat het niet alleen het recht maar ook de plicht der Vrijmetselarij was zich met politiek — èn godsdienst — bezig te houden:

No. 178.

ïfd créd %sa 3£^.aux de la grande fête cêlébrée

par le grand-orient de belgique, le 24e j.. du 4e M 1 An de la V.'. L.\ 5854, p. 30 v.v.

TEXT:

On veut bien reconnaitre que nous sommes des hommes sérieux...;mais on nous dit: ,,Vous resterez enfermés derrière cette cloison, et vous vous garderez bien de la franchir pour aller répandre au-dehors le fruit de vos études et de vos méditations". — Mes FFF. -., vous signaler cette situationx c"est avoir rés-olu a toujours qu'il est non seulement du droit, •mais encore du devoir de la Magon.'. de s'occuper de matières politiques et religieuses, paree que c est la que nous trouverons la réalisation de toutes les théories dont nous nous occujions. (Vive approbation.)

VERTALING:

Men wil wel toegeven, dat wij ernstige menschen zijn, maar, zegt men ons, ,,gij moet achtèr dit schotje opgesloten blijven en fcult het wel laten er langs henen te gaan om buiten de vrucht van uw studie en nadenken te openbaren. — BBr.\, het wijzen op dezen toestand alleen reeds is voldoende om voor altijd te besluiten, dat het niet alleen het recht maar ook de plicht der Vrijm ." is, zich met politieke en godsdienst-aangelegenheden te bemoeien ; daar toch kunnen wij de theorieën, waarmede wjj ons bezig houden, tot werkelijkheid brengen. (Luide toejuichingen).

Geciteerd in la Franc-Marmer ie, Neut I, p 305

De woorden zijn van Br.-. Bourlard, Gr!". Redenaar van het Gr.-. O."