is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook de te gast zijnde groot-commandeur van den Schotschen ritus dacht er, blijkens het navolgend citaat, niet anders over.

De statuten verzetten er zich tegen ... Nu ja," betoogde de grootmeester, laat dat geen beletsel voor ons zijn:

No. 179.

TRACÉ DES TRAVAUX DE LA GRANDE FÊTE SOLSTICIALENATIONALE, célébrée par le Gr.'. Or.'. de Belgique, le 24e J.\ du 4e M * 1'An de la Ve.\ L.\ 5854.

TEXT:

J'ai parlé tantót de la situalion politique... le nouveau Gr.-. Com.-. pense que la Magonnerie a quelque chose a y voir . . . Que les associations maQonniques seraient grandement coupables, si elles se borhaient a de stériles labeurs .. . On dira que... nos Statuts nous interdisent toute discussion politique ou religieuse. Mes FFF, ... il faut qu'enfin la Maqonnerie dise ce qu'elle ... veut, a propos de cette étrange alternative ou de se taire, ou de transgresser \sa propre loi..

Conslatons d'abord, qu'en maintes circonstances, la Magonnerie a unanirpement méconnu cette restriction. Elle s'est activement mêlée aux luttes politiques .. .

Aussi, ... s'il le faut, elle fera bien de persister dans cette voie.

.. .la défense dont il s'agit ne résulte nullement des. Statuts généraux de VOrdre, qui sont muets a eet ëgard... c'est dans le règlement particulier du Gr.-. O.-, (art. 135) que la restriction se trouve inscrite... En fait et en droit, nous sommes fondés a écarter

VERTALING:

Ik heb zooeven over den politieken toestand gesproken .. . De nieuwe Gr.*. Commandeur meent, dat de Vrijmetselarij daarmëe te maken heeft... en dat de mag. organisaties grootelijks in hun taak zouden tekort schieten, als zij zich tot onvruchtbaar werk bleven bepalen... Men zal opwerpen... dat onze Statuten ons alle godsdienstige en politieke beraadslaging verbieden. De Vrijm mijne BBr.\, moet eindelijk maar eens zeggen, wat ze wil... nopens die dwaze tweekeus: óf zwijgen, öf haar eigen wet overtreden.

Laten we vooraf vaststellen, dat de Vrijmetselarij herhaaldelijk en eenstemmig die bepaling terzij geschoven en zich werkdadig in den politieken strijd gemengd heeft...

... Ze zal dan ook goed doen met zoo noodig op dien weg te blijven voortgaan.

Het verbod, waarvan sprake is, ligt in 't geheel niet in.de algemeene Ordestatuten; deze zwijgen op dit punt... Het staat ingeschreven in het huishoudelijk reglement (art. 135) van het

Gr.'. O ' In rechte en in feite zijn

wij bevoegd het ons door de letter