is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nog openhartiger BBr.\, het karakter hunner Orde bespiegelend, schromen zeüs met, de gansche „democratie" eruit weg te vagen als eene leus, die aeen echt wapenschild schraagt:

Onze Bond is aristocratisch," aldus schreef Br.'. M. Reepmaker in het/aarboekjev.Ned. Vrijm.') Dit is geen uitzonderlijke opvatting. In het land, waar de moderne vorm der Vrijmetselarij zijn oorsprong nam. en waar de leiders geacht mogen worden de traditie het trouwst te hebben vastgehouden en den geest der stichting het best te kennen, heette het reeds eerder-

EREEMASON'S CHRONICLE (London) 1885, I, p. 259:

TEXT : VERTALING:

Freemasonry has no right to be po- De Vrijmetselarij heeft het recht niet,

pular. It is a secret society. It is for populair te zijn. Ze is een geheim

e few not the many, for the select, genootschap. Zij is voor de enkelinnot for the masses. gen> niet £ VQor de

korenen, niet de massa.

Geciteerd in The Cath. Encyclopedia, IX, p. 777, Gruber

rL7^",ThilL~and °Ver9en0men Uit het N-Amerikaansche vrijmetselaars-tijdschrift

En in het land der democratie bij uitstek werd geschreven:

No. 200.

LE FRANC~MA£ON, Janv. 1854, p. 9 v.v.

heeft omhooggeheven, zal er altijd zekere leegte om haar henen zijn, Geciteerd in la Franc-Mafonnerie, Neut, I, p. 27.

') 1893, p. 92.

No. 199.

TEXT:

VERTALING:

Mais pour assurer sa marche, elle [la Pranc-Magonnerie] ne procédé que par voie d'élection; elle laisse, entre elle et la foule, la distance qui lui permet de voir ceux qui s'avancent a sa téte, et ne veut grossir son cortège que de ces natures d'élite. Aussi, tant que ses doctrines n'auront pas prévalu, tant qu'elle n'aura pas élevé tout d son niveau, il se fera une sorte (Tisolement autöur d'elle.

Maar om haren voortgang te verzekeren, gaat zij [de Vrijmetselarij] enkel langs den weg der uitverkiezing te werk; zij laat tusschen zich en de massa den afstand, die haar in staat stelt degenen te zien, die aan haar hoofd schrijden, en wil haren aanhang slechts met uitgelezen naturen vergrooten. Zoolang dan ook hare leer* stellingen niet de overhand hebben behaald, zoolang zij niet alles tot zich