is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 231.

FREEMASON'S CHRONICLE, 1889, I. p. 178. TEXT: VERTALING:

A Freemason, moved by lofty principles, may rightly strike a blow at tyranny and may consort with others to bring about needed relief, in ways that are not ordinarily iustifiable. History affords numerous instance* of acts which have been justified by subsequent events ... the result not only iustified them, but crowned these heroes with glory.

Een door loffelijke beginselen bewogen Vrijmetselaar mag de tyrannie met recht een slag toebrengen en mag ook met anderen samengaan om de noodige bevrijding te brengen langs wegen, die in gewone omstandigheden niet goed te keuren zijn. De geschiedenis levert tal van voorbeelden op van daden, die door de gevolgen gerechtvaardigd zijn... niet alleen, maar waarvan de

uitslag de helden ook met glorie kroonde. Geciteerd in the Cath. Encyclopedia, IX, Gruber, p. 785-786.

De woorden zijn ontleend aan the Masonic Voice and Review, Chicago.

Eere alzoo wordt zelfs gebracht aan den Br.*., die, hoéwei van de besproken middelen gebruik gemaakt hebbende, ten slotte het succes aan die zijde weet te plaatsen, welke de Vrijmetselarij welgevallig is.

Een voorbeeldje uit de practijk.

Men kent de geschiedenis van Garibaldi: zonder offlciëel-erkende opdracht van een gouvernement, voor eigen formeele verantwoordelijkheid, buiten oorlog alzoo, met vrijscharen, deed hij in de gebieden van den koning der beide Siciliën en den Paus-Koning van Rome invallen, die volkenrechtelijk — evenals die van 1895 door dr. Jameson in de Transvaal—niet anders dan met aanvallen van roofbenden kunnen gelijkgesteld worden.

Zie nu, hoe een geschrift uit de ma;.', kringen van het kalme Nederlandsche volk zich over Garibaldi uitlaat:

No. 232.

•MACONNIEKE SCHEURKALENDER, 1898, Zaterdag 14 Mei, verso, en Vrijdag 3 Juni, verso:

TEXT:

In 186Z maakt de Groote Raad van den ouden en aangenomen ritus van Italië te- Palermo bekend, dat de Generaal GUISEPPE (sic) GARIBALDI tot Grootcommandeur en Grootmeester der Italiaansche Orde van Vrijmetselaren was benoemd.

TRADUCTION:

En 1862 le Grand Conseil d'Italie du Rite ancien et accepté, a Palerme, publia que le général JOSEPH GARIBALDI était nommé Grand-Commandeur et Grand-Maïtre de 1'Ordre des Francs-Ma?ons en Italië.