is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 240.

* WEEKBLAD VOOR VRIJMETSELAARS, 12 Febr. 1882, p. 53-54: TEXT: TRADUCTION:

In vroegere tilden was gedurende een reeks van 150 jaren de betrekking van Grootmeester der 0.\ in handen der Koningen van Schotland. Eduard de Derde verklaarde zich eenvoudig tot Grootmeester, en Hendrik VII evenzoo ... Ook Cromwell beschermde de Orde. Waarom? ... Berekening, niets dan berekening en wel om politieke redenen . .. Diezelfde reden was het waarom in later tijd, vooral de naaste bloedverwanten der Koningen, als Grootmeesters der vriimm.\ optraden, getuige Engeland, Frankriik, Denemarken, Hannover, Zweden en Nederland.

Pendant une période de 150 ans la dignité de Grand-Maltre de l'Ordre appartenant, aux rois d'Ecosse, Edouacd III se proclamait simplement Grand-maïtre, et Henri VII en fit autant... Cromwell, lui aussi, protégeait l'Ordre. Pourquoi?... Cen'était que par spéculation, pour des motifs politiques... C'était cette même raison qui faisait agréer en temps modernes la Grande-Mattrise de la F.'. M.\ surtout par les proches parents royaux. comme par exemple en Angleterre, France, Danemark, Hannovre, Suède et Hollande.

Onder deze omstandigheden is het licht verklaarbaar, dat er, waar twee zoo tegenstrijdige elementen als het monarchistisch en het magonniek beginsel in éen verband zijn saamgewrongen, nu en dan zich vrij levendige conflicten tusschen beide voordoen.

Zeer typisch mag geacht worden, wat er in den boezem der Nederlandsche Vrijm.". geschiedde na het aftreden als Gr.'. Mr.'. Nat.', van prins Frederik, die van 1816—1881 als levenslang grootmeester, als grootmeester niet enkel over het Gr.'. O.', maar ook lange jaren over de hoogere graden der Ned. Vrijmetselarij en harer aanhoorigheden had geregeerd. Onmiddellijk na diens heengaan klonken er in de Ned. mac.\ pers stemmen op, om ditmaal geen vorstelijk persoon meer als grootmeester te kiezen:

No. 241.

NOODZAKELIJK WOORD VOOR VMM. EN ANDEREN, DOOR EEN VM. 1872:

TEXT:

Bij deze aftreding [d.i. van prins Frederik als gr.-mr. nat.; v. T.] moet de Vmij. in Nederland eene nieuwe phase intreden. Zi\ moet herschapen worden gelijk de phoenix uit haar eigen asch. Geen prins van den bloede be-

TRADUCTION:

Dès cette démission [c'esf a dire du prince Frédéric comme grand-maitre de l'O:. hollandais; — v. T.] la Francma^onnerie en Hollande doit entrer dans une phase nouvelle. Elle doit être régénérée comme le phénix dans ses