is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Meen niet, dat men hier met een eigendommelijk idee van een op zich zelf staand Vrijmetselaar te doen heeft. Men kan zich het gezag van Mazzini in ma?.', kringen niet hoog genoeg voorstellen. Wat Pike's geschriften zijn voor de Angelsaksische, dat zijn Mazzini's nagelaten werken voor de Romaansche Vrijmetselarij. Zijne „Opere" vormen het politiek testament, waarvan de geheele Latijnsche Loge-wereld, gesteund door de Angelsaksische en de Germaansche (de Slavische van minder beteekenis, kan buiten bespreking worden gelaten) zich als de executrice testamentaire beschouwt De Italiaansche Vrijmetselarij vooral heeft een blinde vereering voor Mazzini en den man, dien zijn denkerskop als gewapenden arm bestuurde. Ziehier eene uidating van haar officieel orgaan:

No. 298.

RIVISTA DELLA MASSONERIA ITALIANA, 1891, p. 149.

TEXT: VERTALING:

Ricordiamo adunque i nostri morti, Gedenken we dan onze dooden; laten veneriamo i nostri santi della libertd. we onze heiligen der vrijheid en des e della patria, i grandi e veri cavalieri vaderlands, de groote en ware ridders della umanita. E piü grandi tra tutti, der menschheid in eere houden. En santi veramente e apostoli magni als de grootsten van allen, als ware d'una fede che valica i monti e i mari heiligen en groot-apostelen van een e infranse cento catene di abietti geloof, dat over bergen en zeeën gaat volghi, parmi dover rammentare Giu- en honderd ketens van arm gespuis seppe Garibaldi e Mazzini. .. Stelle vergruist, meen ik te moeten herdenmassime della Massoneria italiana, ken Giuseppe Garibaldi en Mazzini... splendore e gloria della nostra patria, Deze eersterangs-sterren der Italiaangeni delV amore sublime che procla- Sche Vrijmetselarij, de glans en de md il novello diritto delle genti e il glorie van ons vaderland, genieën der riscatto delle nazioni, asservite dalia sublieme liefde, die het nieuwe volkentirannia del dogma e della forza, essi recht en de bevrijding der door dogmarappresentano e compendiano in sè dwang en machts-dwingelandij vertutta una maravigliosa epopea di slaafde natiën proclameerde, zij vermagnanime gesta, operate nel culto tegenwoordigen en verpersoonlijken in purissimo dei santi principi di liberta, zich heel eert wondervol tijdperk van uguaglianza e fratellanza. . . grootsche daden, volvoerd in de zui¬

verste beoefening der heilige beginselen van vrijheid, gelijkheid en broederschap ...

Geciteerd in Giuseppe Mazzini, Gruber, p. 23.

Woorden van Br.*. Pellizari, in een artikel ter gelegenheid van den 10 Maart, sterfdag van Mazzini