is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zal komen in een volkrenstrijd, II viendra au milieu d'un combat des

nations,

Bij onweérsgolm, met bliksem- Avec coups de tonnerre et de foudre,

schichten,

De zwarte benden te verstrooien, Afin de dévaster les bandes noires Die met den christennaam zich tooien. Qui s'ornent du nom de chrétiens.

Het bovenstaande is een fragment uit „Een Lied om Bevrijding" door Br.'. ]. E. Banck. Bij het lezen ervan dringt zich eene parallel op aan den geest:

a : rDe Christus van den nieuwen tijd, die ons bevrijden zal en richten, zal komen in een volkrenstrijd." — En de Apocalyps, XX, 7, zegt:

...Solvetur satan as de carcere suo, et cxibit, Satan zal worden losgelaten uit zijnen kerker, etseducetGentes... et congregabit tos inpraelium. en hij zal uitgaan en de volkeren verleiden en

hen vergaren tot den strijd.

b. „De Christus van den nieuwen tijd..... zal komen .... bij onweersgalm, met bliksemschichten." — En de Apocalyps, XVI, 18, zegt:

Et facta sunt fulgura et voces ettonitrua. En er zullen zijn bliksem en geluiden ën donderslagen.

c. „De zwarte benden te verstrooien, die met den christennaam zich tooien." — En de Apocalyps, XX, 8:

Et ascenderunt (Gentes) super latiludinem terrae En de [door hem verleide volkeren] zullen neeret circuierunt castra sanctorum et civitatem strijken over het aardvlak en de burchten der dilectam. vromen en de bevoorrechte stad omsingelen.

Uit den aangehaalden tekst van Br.\ Banck blijkt wel zeer duidelijk, dat hij van den door hem bedeelden „Christus" eene ««^'-christelijke actie verwacht.

Freimaurerische Schriftsteller bezeichnen die Loge Maqonmeke schrijvers duiden de Loge rechtuit geradezu als die „Antikirche," aaa als de „Tegenkerk,'

zegt dr. Brauweiler in „Dis ' Brüder im Weltkrieg,' p. 13.

* *

Het zal menig lezer misschien ietwat gewaagd lijken, het Satanismè hierbij te pas te willen brengen.

Men moet hier vóór alles goed onderscheiden. Het Satanisme, als verschijnsel in de moderne godsvereering, bestaat feitelijk en metterdaad. Het is echter eene misvatting het als inhaerent aan eenig bepaald genootschap te willen verbinden. Het Satanisme bestaat in verschillende landen en onder verschillende vormen, en het wordt alzoo onder leden der Vrijmetselarij, die niemand om zijn godsbegrip buitensluit, óók al is dit eene duivelvereering (zie cit. no. 286 en 287) even goed ontmoet als onder niet-leden.

Nu is 't een feit, dat gedurende den ganschen loop der middeleeuwsche historie sporen van duivelvereering zijn aangetroffen. In een zwakke, geheime, traditioneele reeks hebben zij zich als een ijl zwamsnoer, dwars door de Christelijke periode heen, uit het oude Heidendom een dunne lijn getrokken naar onzen nieuweren tijd, waarin zij hun zaadkiemen in ruimer menigte beginnen af te zetten. In hoofdstuk „Oude Geschiedenis" werd dienaangaande reeds een en ander meegedeeld.