is toegevoegd aan uw favorieten.

Het geestelijk rituaal der vrijmetselaren onder het Groot-Oosten der Nederlanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. INLEIDING.

Het hier volgende geschrift vindt zijn oorsprong in een bouwstuk, door mij opgeleverd in verschillende loges hier te lande ter nadere beschouwing van het rapport der Commissie uit de Z.\ A.\ L.\ H i r a m A b i f f in het O/, van 's-Gravenhage betreffende onze receptieritualen.

De hier volgende uiteenzettingen loopen in hoofdzaak geheel parallel met de inzichten van genoemde commissie (verder CHA genoemd), neergelegd in haar rapport in vier deeltjes van 20 Februari tot 19 April 1924 waarin ook volledige ritualen voor de drie graden werden afgedrukt. Wel zal men bij mij afwijkende gezichtspunten vinden en een uitbreiding van de in het rapport opgenomen beschouwingen maar deze betreffen slechts onderdeelen, niet de groote lijn waaraan volkomen is vastgehouden. Niet vergeten mag worden dat de arbeid der CHA een begin was, een zoeken en tasten, en dat zij allerminst heeft vermeend, dat haar rapport een volkomen en afgerond geheel zou vormen. Integendeel, meermalen heeft zij daarin gezegd dat een volledige bewerking der ritualen jaren en jaren van arbeid en nauwgezette studie zou vergen en dat zij, ter voldoening aan het verlangen van het Hoofdbestuur om de rapporten der loges spoedig te ontvangen, slechts tijd had voor een eenvoudig en beknopt overzicht, een werk dat zeer zeker voor uitbreiding, wellicht hier en daar ook voor verdieping vatbaar zou zijn. De groote beteekenis van het rapport echter is daarin gelegen, dat de CHA op het rituaal als geestelijke uit-