is toegevoegd aan uw favorieten.

Het geestelijk rituaal der vrijmetselaren onder het Groot-Oosten der Nederlanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Vrijheid als idee heeft in de maatschappij als noodzakelijk gevolg de Gelijkheid; de vrijheid verkeert zich in de gelijkheid en gaat daarin verloren omdat anderer vrijheid de eigene aantast en beperkt. Ter voorkoming van strijd dienen dan regels te worden gesteld teneinde de gelijkheid te waarborgen, regels die echter ieders vrijheid veranderen in o n vrijheid. Daarboven staat dan de Broederschap, die Vrijheid en Gelijkheid in zich vereenigt, omdat in haar ieder vr ij willig de eigen vrijheid beperkt om de gelijkheid te verwerkelijken.

Tot deze categorie behoort de groote Vrijmetselaarstriniteit W.\ K.\ en S.\ waarbij de idee, de W.\, zich op aarde verkeert in Kracht, die kan worden tot het tegendeel van Wijsheid, terwijl de S.\ — maar dan de hoogste zedelijke en geestelijke schoonheid — zoowel W.\ als K.\ is en de tegenstelling tusschen beide opheft. Deze triniteit wijst op de drie graden van bewustwording, op die van LI. ., Gez.\ en M.\. Men kan haar ook grafisch voorstellen in een driehoek maar dan beschouwt men niet de zijden doch de hoekpunten, het toppunt als synthese tegenover de beide basispunten.

En ten derde treft men trilogieën aan van beelden die niet in verhouding tot elkaar staan als een triniteit, maar die een symbolische uitbeelding geven welke in de drie opvolgende graden op steeds hooger, steeds geestelijker plan komt.

Als voorbeeld hiervan moge gelden de uitbeelding van het Gioote Licht in het Oosten boven den Troon, in den eersten graad het Alziend Oog, een vrij menschelijke voorstelling van den 0.\B.\ d.\ H.\. In den tweeden graad komt de uitbeelding in de VI.-. Ster met de letter G.\ op hooger plan; de letter G.\ ziet men in andere landen wel in een cirkel in plaats van in een vijfpuntige ster maar in ieder geval is die letter het middelpunt, hetzij van Cirkel of van Ster en een typisch symbool van den tweeden graad.

In den derden graad verandert dit symbool weder, hetzij m een driehoek met den Godsnaam JHVH, den'onuit-