is toegevoegd aan uw favorieten.

Het geestelijk rituaal der vrijmetselaren onder het Groot-Oosten der Nederlanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor een groot publiek. Daarom is ze zoo sterk op den voorgrond gekomen, wat dan ook de bedoeling was want blijkbaar moest ze dienen om de groote diepten van het rituaal te verbergen voor het oog dergenen die de lichtsymboliek niet konden bevatten.

Evenals in ieder symbool de esoterische zin door een exoterische beteekenis wordt verborgen — al heeft dan ook die laatste haar eigene waarde — zoo is het ook met de bouwsymboliek ten opzichte van het geheele rituaal; zij vormt een schild voor den diepsten zin van het rituaal, maar dan toch ook een schild van bijzondere eigenschappen, dat bij nadere beschouwing veel fijnzinniger blijkt te zijn samengesteld dan de opvolging van beide steenen en de houten tempel zou doen vermoeden. De bouwsymboliek heeft ook haar eigene verborgen geestelijke diepte, waarop we in Hoofdstuk IV C (blz. 82—83) nog terugkomen.