is toegevoegd aan uw favorieten.

Het geestelijk rituaal der vrijmetselaren onder het Groot-Oosten der Nederlanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Kubiek te vormen; met den Maatstok houd ik de maat.

A.\ M.\. Waar ontvangt gij uw loon?

Red. .. Bij de Kolom J.\.

A.\ M.\. Wat beteekent deze naam?

Red.-.. Hij zal u oprichten uit de stof.

A.-. M.-.. Hoe herkent gij uwe Bbr.-.?

Red.-.. Door Woord, Teeken en Aanraking.

A.-. M.\. Hoe is het Woord?

Red.-.. Tubal Kain, de naam van den eersten bewerker der metalen.

A.\ M.\. Hoe is het Teeken?

Red.-.. (Geeft het halsteeken.)

A.-. M.\. Wat beteekent dit?

Red.-.. Dat ik mij liever den hals zal laten afsnijden dan het Geheim der V.-.M.-. te verraden.

A.-. M.-.. Kent gij dan dat Geheim?

Red.-.. De driehoek van mijn Schootsvel is nog achter den vierhoek verborgen.

A.-. M.-.. Geef de Aanraking aan den Br.-, tweeden Opz.-..

Red.-.. (Geeft de Aanraking.)

A.-. M.-.. Wat beteekent dit?

Red.-.. Dat Wijsheid en Kracht zich tot Schoonheid vereenigen.

A.-. M.-.. Hoe oud zijt gij?

Red.-.. Drie jaren naar den stijl der VV.-.MM.-..

A.-. M.-.. Wat beteekent dit?

Red.-.. Dat ik nog slechts de eerste drie treden van de Tempeltrap heb bestegen.

A.-. M.-.. Waarom zijt gij tot ons gekomen?

Red.-.. Om een beter mensch te worden.

A.-. M.-.. Wat brengt gij ons?

Red.-.. Broederliefde.

A.-. M.-.. Ik ben voldaan over uwe antwoorden; zoek uw plaats in de Noorderkolom, daar zult gij uw werk vinden.