is toegevoegd aan uw favorieten.

Het geestelijk rituaal der vrijmetselaren onder het Groot-Oosten der Nederlanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de om de Kracht te ontplooien, die uit het Zuiden komt en in het Noorden moet worden aangewend.

A.\ M.\. Wat was uw steunpunt bij het hanteeren van den Hefboom?

Red.-.. De Wijsheid, die mij als Leerling was geschonken.

A.\ M.\. Hoe was uw vierde reis?

Red.*.. Met Liniaal en Winkelhaak.

A.\ M.\. Wat beteekent de Winkelhaak?

Red.1.. Hij is het juweel van den A.\ M.\ als vereeniging van het Schietlood van den tweeden Opz.\ en het Waterpas van den eersten Opz.\ in het Westen, de vereeniging van de loodrechte hoogte en diepte met de vlakke uitgebreidheid van den Tempel.

A.\ M.-.. Hoe was uw vijfde reis?

Red.-.. Een reis van Schoonheid, waarbij ik alle werktuigen had afgelegd, nadat de graankorrel mij had geleerd, dat men rijp moet worden om in de donkere aarde te vergaan tot het voortbrengen van nieuwe vrucht.

A.\ M. .. Waarheen leidde u de vijfde reis?

Red.-.. Ik kwam in het Oosten en zag de VI.'. Ster met de letter G.\; toen werd ik mij bewust van het Licht van het Heelal.

A.\ M.\. Vindt gij die VI.'. Ster dan niet in het Westen?

Red. .. Ik herkende haar als de weerkaatsing van het Licht uit het Oosten in den top van den Winkelhaak der kleine Lichten. Als Leerling was mij onderwezen, dat dit toplicht is de Meester der Loge; thans herkende ik dien Meester in de VI.'. Ster.

A.'. M.'.. Wat is de Gezellenarbeid?

Red.-.. De arbeid aan den Kubieken Steen, opdat zijne vlakken zoo glanzend worden dat zij de Groote Lichten weerkaatsen.

A.\ M.'.. Welke zijn de Groote Lichten in de Loge?

Red. .. Passer, Winkelhaak en het Boek des Lichts.