is toegevoegd aan uw favorieten.

Het geestelijk rituaal der vrijmetselaren onder het Groot-Oosten der Nederlanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A.\ M.\. Welke zijn de onbewegelijke kleinoodiën?

Red.-.. De Getande Rand, gesneden uit den Mozaïeken Vloer, het Tableau en de Vlammende Ster.

A.\ M.\. Wat is de Getande Rand?

Red.-.. De Broederketen der V.-.M.'. die het Tableau omspant.

A.\ M.\. Wat beteekent het Tableau?

Red.*.. Het wezen der V.\M.\ binnen den Getanden Rand.

A.\ M.\. Wat is de VI.'. Ster?

Red.-. . De kern van het Tableau tusschen Passer en Winkelhaak.

A.-. M.\. Welke zijn de bewegelijke juweelen in de Loge?

Red.-.. Het Schietlood van den tweeden Opz.\, het Waterpas van den eersten Opz.\ en de vereeniging van beide in den Winkelhaak van den A.-. M.-..

A.\ M.\. Wat vindt gij in het Westen van de Loge?

Red.-.. Twee holle koperen kolommen, 18 ellebogen hoog en twaalf in den omtrek, de wanden vier vingeren dik, de kapiteelen van achanten-bladeren, versierd met ontelbare granaat-appelen.

A.\ M.\. Waarom zijn de kolommen hol?

Red.-.. Om te dienen als bergplaats voor de werktuigen van de Leerlingen en Gezellen en om den schat te bewaren, die hun als loon zal worden gegeven.

A.\ M.\. Is er geen derde Kolom in de Loge?

Red.-.. De Gebroken Kolom, maar de beteekenis daarvan kent alleen de Meester.

A.\ M.\. Bij welke kolom ontvangt gij uw loon?

Red.-.. Bij de Kolom B.\.

A.-. M.\. Wat beteekent die naam?

Red.-.. In Hem is Kracht.

A.\ M.\. Waardoor ontvangt gij uw loon?

Red.-.. Door Woord, Teeken en Aanraking van den Gezel.