is toegevoegd aan uw favorieten.

Het geestelijk rituaal der vrijmetselaren onder het Groot-Oosten der Nederlanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A.\ M.\. Wat is het Woord?

Red.-.. Shibboleth.

A.\ M.\. Wat beteekent dit?

Red.-.. Korenaar.

A.'. M.'.. Hoe is het Teeken?

Red.'.. (geeft het Teeken).

A.'. M.'.. Wat beteekent dit?

Red.-.. Dat ik mij liever het hart uit de borst zal laten rukken dan het Geheim der V.-.M.'. te verraden.

A.'. M.\. Kent gij dan dat Geheim?

Red. .. Nog slechts één punt van den Passer gaat het Winkelhaakbeen te boven.

A.'. M.'.. Geef de aanraking aan den Br.', eersten Opz. ..

Red.'.. (2 kort, 2 half lang, één lang).

A.'. M.'.. Wat beteekent die aanraking?

Red.'.. De vijf reizen van den Gezel naar de vijfpuntige Ster.

A.'. M.'.. Hoe draagt gij uw schootsvel?

Red.-.. Met den driehoek boven het Kubiek.

A.-. M.-.. Waar vondt gij dien vorm weder?

Red.'.. In de lichtende zwaarden boven het Altaar bij mijn inwijding en in den vorm van den Tempel op het Tableau.

A.\ M.'.. Waarheen wijzen de passerpunten op het Tableau?

Red.'.. Naar de Kolommen J.\ en B.\ in het Westen.

A.'. M.'.. Waarheen wijzen de beenen van den Winkelhaak op het Tableau?

Red.'.. Naar Zon en Maan, mannelijk en vrouwelijk beginsel, naar uitstraling en ontvangenis.

A.'. M.'.. Waar vondt gij de VI.'. Ster op het Tableau?

Red.'.. Tusschen den Passer en den Winkelhaak.

A.-. M.'.. Wat vindt gij in het midden van het Tableau ?

Red.'.. De Liniaal die de rechte lijn trekt van West naar Oost en den Hefboom die arbeidt van Zuid naar Noord.